مرور برچسب

تلفظ صحیح نوستالژی

نوستالژی

نوار قدیمی نوستالژی احساساتی و حساسیتی است برای گذشته ، به طور معمول برای یک دوره یا مکانی با انجمنهای شخصی