مرور برچسب

تهران قدیم

ارگ قدیمی تهران

گردهمایی مردم برای تماشای کشتی پهلوانی در دوره ناصرالدین شاه در میدان ارگ تهران - ارگ قدیمی تهران گردهمایی مردم برای تماشاي کشتي پهلواني در دوره ناصرالدین شاه در ميدان ارک تهرانتهران دوره

بانک های قدیمی تهران

در این قسمت تصاویری از بانک های قدیمی در ایران قرار داده می شود. بانک ملی سبزه میدان تهران در سال تهران قدیم بانک ملی قدیمبانک ملی

تهران قدیم ۱۳۵۳

تصویری از تهران در دهه پنجاه خورشیدی و اتوبوسهای دو طبقه در سال ۱۳۵۳ که در ابن شهر تردد…

تهران قدیم

تصویری از دهه چهل تهران و نمایی از خیابان فردوسی تهران قبل از انقلاب