مرور برچسب

تولید شده در سال 1383

قصه های بی بی خانوم

قصه های بی بی خانوم درباره قصه های بی بی خانوم محصول 1383  گروه کودک شبکه دوم سیما به کارگردانی  خانم مریم مصفا می باشد که در آن بی‌بی خانوم با تعدادی حیوان عروسکی ازجمله مرمر خانم(مرغ)، آقا اطلسی (خروس)، آقا باوفا (سگ)، آقا شبدر(گاو) و…