مرور برچسب

تیتراژ قدیمی

تیتراژ سیمای نوجوان

تیتراژ سیمای نوجوان تیتراژ سیمای نوجوان - این تیتراژ شروع سینای نوجوان بود اون زمان برنامه های مختلفی برای نوجوان ها ساختند و رویکرد برنامه ها را عوض کردند. از ساعت 5 تا حدود 6 عصر برنامه مخصوص کودکان پخش می شد از ساعت6 تا حدود 6:30

تیتراژ قدیمی برنامه کودک

در این صفحه برای شما دوستان عزیزم تیتراژ برنامه های کودک قدیمی شبکه یک و دو را قرار خواهم دادم. شاید برای بسیاری از ما بچه های دیروز که با بسیاری از محدودیتها بزرگ شدیم این تیتراژها یکی از بهترین خاطرات باشند چرا که نوید برنامه ها و