یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

جمعهجمعه

#جمعهجمعه درست از زمانی دلگیر شد که آقا جون رفت و پر کشید و از زمانی دلگیرتر که مادرجون دیگر مارا به یاد نمی آورد.درست از همان روزهایی که صدای قل قل سماور به گوش نمیخورد و صدای بازی کودکانه ی نوه ها در حیاط سر به فلک نکشید...از همان وقتی که ناهار روز جمعه را کنار یکدیگر نخوردیم و تعداد…
ادامه مطلب ...