یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

جنگ کرنال

جنگ کرنال 5 اسفند 1117 نبردی در کرنال هندوستان بین سپاهیان نادرشاه افشار و ارتش هندوستان در گرفت. در این نبرد هندوها شکست سختی خوردند. اشرف افغان پس از شکست های مختلف نظیر نبرد در دامغان و مورچه خورت به کرمان رفت و از آنجا به قندهار و هرات گریخت. سپاه نادر هم به دنبال آنها رفت و شکست
ادامه مطلب ...