یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

حاکم شرع

رده سیاسیون بعد انقلابصادق خلخالی(محمد صادق صادقی گیوی) حاکم شرع اوایل انقلاب به دستور ایت الله خمینیصادق خلخالی(محمد صادق صادقی گیوی) حاکم شرع اوایل انقلاب به دستور ایت الله خمینیصادق خلخالی(محمد صادق صادقی گیوی) حاکم شرع اوایل انقلاب به دستور ایت الله خمینی
ادامه مطلب ...