مرور برچسب

دانلود سریال قصه های مجید

قصه های مجید قسمت اردو

سریال قصه های مجید اردو
در این قسمت از قصه های مجید - مجید می خواهد که به اردو برود و بی بی رضایت نمی دهد به هر شکل ممکن و با وساطت معلم مجید مجید به اردو می رود یا بهتر

قصه های مجید -میگو

در این قسمت از  قصه های مجید که بر اساس داستان ماهی نوشته هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است.
سریال قصه های مجید
مجید که در درس ناموفق است  فکر می کند با خوردن میگو و رسیدن