مرور برچسب

دفاع مقدس

حادثه بمباران فوتبال جوانان ایلام و چوار ایلام1365

رده:خاطرات تلخ گذشتهبیست و سوم بهمن سال1365.ساعت 16-دیدار بین دو تیم چوار و منتخب جوانان ایلام در زمین چوار ایلام در حال انجام بود نیمه اول تمام شد و دو تیم نیمه دوم را درحالی شروع کردند که نتیجه بازی 2بر یک بسود منتخب ایلام بودهنوز ده دقیقه از بازی در نیمه دوم نگذشته بود -که جنایتی هولناک و بی سابقه نه تنها در سطح کشور بلکه در تمام عمر فوتبال به وقوع پیوست جنگنده های عراقی بناگاه در اسمان ایلام ظاهر و زمین فوتبال را مورد آماج حملات و بمباران خود قرار دادند.در این جنایت 15نفر از بازیکنان و تماشاگران از…