مرور برچسب

دهه شصت

بچه های دیروز

سلام بچه های دیروز بیشتر تصاویر زیر مربوط به ایران نیست اما نشان دهنده فرهنگ نزدیک مردم و بازی ها و فرهنگ هایی مثل هم هست یادش بخیر تابستان که می شد حداقل برای خودم که از

کارتون قدیمی سه کله پوک

کارتون قدیمی زیر رو یادتون هست بچه ها؟؟؟؟؟؟هم بصورت کارتونی هم واقعی پخش میشداکثرا اینووووووو صبحها قبل رفتن به مدرسه ساعت 6:30 از صبح بخیر ایران ژخش میشداکثر این کارتون رو…