مرور برچسب

رضا شاه

مقبره سابق رضا خان درحرم شاه عبدالعظیم

مقبره رضاخان پیش از انقلاب سال57 در کنار حرم شاه عبدالعضیم تهران/شهر ری ساخته شده بود.بعد از پیروزی انقلاب -با دستور صادق خلخالی حاکم شرع و با همکاری انقلابیون تخریب شد(عکسهای تخریب شدن مقبره رضاخان اوایل انقلاب)