یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

روستای_محمدیه

خوب طی یک دهه از سال پنجاه و پنج تا سال شصت و شش , بنا به هر علت که یکیش شاید جنگ بود, جمعیتی شانزده میلیون نفری به جمعیت کشور اضافه شد.انفجار جمعیتی که با تشویق دپلت  همراه بود و برنامه خاصی برای ورود این جمعیت به همراه نداشت. مدرسه روستای محمدیه استان مرکزی بعدها سیاست عوض شد.حتی بعدا
ادامه مطلب ...