مرور برچسب

زند

سلسله زندیه

سلسله زندیه- قلمرو سلسله زندیهسلسله زندیه سلسله زندیه,زند یا زندیان که به عنوان سلسله زندیه شناخته می‌شود, در قرن بیستم بر جنوب و مرکز ایران