مرور برچسب

سریال قدیمی

پزشک دهکده

پزشک دهکده مجموعه ای آمریکایی در قالب وسترن و درام و خانوادگی است که دهه 70 از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد

سریال قدیمی

سریال قدیمی در این دسته سریال های قدیمی که از تلویزیون ایران در دهه های 60 دهه 70 دهه 50 و بعد از انقلاب پخش شده است را به صورت تک قسمتی قرار خواهیم داد. این لیست به مرور زمان تکمیل خواهد شد هدف یک چیز است و آن فقط خاطره سازی برای