یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

سلیم صالحی

یکی بود یکی نبود 1379 چکیده: مجری این برنامه کارهای آموزشی و تربیتی کودک را به صورت داستانهایی کوتاه همراه انیمیشن در قالب قهرمانهای داستانی مانند زبل، ماهی کوچک دریا و علی کوچولو و غیره بیان می کند عوامل ساخت: فیلمنامه داریوش دماوندی تهیه کننده :امیر سلطانزاده کارگردان و
ادامه مطلب ...