یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

سینما رکس

رده خاطرات تلخ گذشته:ساعت حدود21:45شب 28مرداد ماه سال هزارو سیصدو پنجاه و هفت -63نفر از مردم آبادان برای دیدن فیلم گوزن ها به کارگردانی مسعود کیمیایی به سینما رکس آبادان رفتند-که ناگهان سینما به اتش کشیده شد و 377 نفر از تماشاگران در آتش سوختند-از انجا که این فیلم(گوزن ها)اشاره ای به روز های فرار…
ادامه مطلب ...