مرور برچسب

شاه

شاه و تختی

تصویری از محمد رضا شاه و غلامرضا تختیشاه و تختی تصویری از آخرین پادشاه ایران و سلسله پهلوی و جهان پهلوان غلامرضا تختی