بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید
مرور برچسب

صدابردار

جزیره جادو

جزیره جادو جزیره جادو نویسنده #محمد_کاظم_اخوان تهیه کننده #فاطمه_طیبی تدوین و کارگردانی #سیامک_شایقی تصویربرداران #حمیدرضا_احمدی_لاری، #مسعود_مسجدی ، #صادق_سلطانیه صدابرداران #محمد_علیزاده ، #شاپور_حکیمی بازیگران