یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

عبدالمجید عین الدوله

عبدالمجید عین الدوله (سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله) متولد 1845 و در سال 1927 درگذشت شاهزاده و صدر اعظم قاجار بود. او پسر بزرگتر شاهزاده سلطان احمد میرزا آزاد الدوله و نوه بزرگ فتحعلی شاه بود. عین الدوله دوبارر نخست وزیر ایران بود. عبدالله مجید میرزا با دختر مظفرالدین شاه، شاهزاده فخرالسلطنه،…
ادامه مطلب ...