مرور برچسب

عکس دوره قاجار

نقش زنان قاجار در سلطنت

نقش زنان قاجار در سلطنت زنان نقش مهمی در زندگی پادشاهان قاجار داشتند. به ویژه ، فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه حرمسرا بزرگی را نگه داشتند. توضیحات تصاویر جالب از حرمسرا ناصرالدین شاه قاجار ، که در اواخر قرن نوزدهم در ایران حکومت می

تهران قدیم – دوره قاجار

تهران قدیم - دوره قاجار , این صفحه مجموعه عکس هایی از تهران در دوره پهلوی را با اطلاعاتی تقدیم شما خواهد کرد. دروازه های تهران قدیم در دوره قاجار دروازه دولت دروازه دولت در دوره قاجار در حدود سالهای 1219 تا حدود سال 1239 خورشیدی

کادر پزشکی زمان قاجار

کادر پزشکی زمان قاجار در دوران سلطنت ناصر الدین شاه، علم، تکنولوژی و روش های غربی به ایران معرفی شد و مدرنیزاسیون کشور آغاز شد. ناصر الدین شاه سعی کرد از بی اعتمادی متقابل میان بریتانیا و روسیه به منظور حفظ استقلال ایران استفاده

عکسهای زنان قاجار

عکسهای زنان قاجار , بسیاری از فن‌آوری‌های جدید تحت حاکمیت نصیر الدین شاه (به سال ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۶) پذیرفته شدند. عکاسی در ایران در اواخر دوره قاجار محبوب شد و توسط ناصر الدین شاه که به طور عالی از بسیاری از زنان کاخ قاجار عکس گرفته بود،