مرور برچسب

عکس های تهران قدیم

تهران قدیم ۱۳۵۳

تصویری از تهران در دهه پنجاه خورشیدی و اتوبوسهای دو طبقه در سال ۱۳۵۳ که در ابن شهر تردد میکردند و مسافران را جابجا میکردند.#تهران_قدیمwww.bachehayedirooz.tv

تهران قدیم ۱۳۴۶

تصویری قدیمی از تهران در دهه چهل در سال ۱۳۴۶ خورشیدی و نبش خیابان استانبول و لاله زار#تهران_قدیم,#خیابان_لاله_زار#نوستالژیwww.bachehayedirooz.tv

اتوبوس و اتوبوسرانی تهران قدیم

اولین اتوبوس هایی که وارد ایران شد، اتوبوس های آلمانی - دانمارکی ساخت صنایع مشترک اتومبیل سازی دانمارک - آلمان بود که در تهران به نام اتودانمارک به کار سرویس دهی مسافران پرداختند. اتوبوسرانی شهری بتدریج در فواصل میان شهرها به سرویس دهی