مرور برچسب

عکس کارتون های قدیمی دهه60/70

کارتون های قدیمی

کارتون قدیمی , کارتون دهه60 , کارتون دهه 70, کارتون دهه 50, و کارتون های قدیمی قبل از انقلاب بچه های دهه 60 و 50 و شاید هم هفتاد بچه هایی بودند که مثل امروز امکانات و تفریحات زیادی نداشتند. تلویزیون زمان ما خیلی کم