مرور برچسب

عکس کارتون ویلی گنجشکه

کارتون ویلی گنجشکه

ویلی گنجشکه ویلی گنجشکه کارتون ویلی گنجشکه محصول 1989 کشور مجارستان می باشد. و توسط جوزف گمس انیماتور مجارستانی نوشته و ساخته شد. و در این کشور جوایزی را بدست آورد. داستان پسری شیطون است. که متاسفانه این پسر قصه ما با