مرور برچسب

فریبا شاهین مقدم

کارتون قدیمی|کارتون افسانه میتی کومون

کارتون میتی کومان کارتون افسانه میتی کومون محصول 1981 ژاپن با نام اصلی"まんが水戸黄門 مربوط به حاکمی است که از طرف پادشاه کشور مسئول برقراری عدالت در نقاط مختلف کشور میشود و به سرزمینهای مختلف کشور می رود کارتون میتی

کارتون مهاجران دوبله

کارتون مهاجران- دوبله کارتون مهاجران با دوبله (مینو غزنوی - فریبا شاهین مقدم- ناهید امیریان) محصول 1982 فوجی تلویژیون ژاپن می باشد که در دهه 60 از تلویزیون ایران پخش شده است. این کارتون در 50 قسمت 26 دقیقه ای پخش شد