یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

فیلمهای عروسکی

یک و دو همه با هم چکیده: نمایش عروسکی در مورد حیوانات جنگل و کمک و یاری رساندن به یکدیگر میباشد. گوزنی زیر شاخه درخت گیر کرده و کلاغ برای عزیز کردن خود گرگها را خبر میکند اما قبل از اینکه گرگها برسند، حیوانات جنگل گوزن را با کمک یکدیگر نجات میدهند تهیه کننده منیژه شروقی
ادامه مطلب ...