مرور برچسب

مجری قدیمی تلویزیون

مجید وارث

مجید وارث

مجید وارث
مجید وارث گزارشگر و مجری ورزشی که در سال 1353 کار خود را به عنوان گزارشگر کشتی و فوتبال آغاز کرد. و بعد از انقلاب هم برنامه ورزش و مردم را بمدت دو سال اجرا کرد که بعد ها اجرای این برنامه به بهرام شفیع سپرده شد.و بعد ها به خارج از کشور مهاجرت کردند و به فعالیت در شبکه ها ی ماهواره ای پرداختند.

مجید قناد

مجید قناد

مجید قناد
مجید قناد-دهه60-برنامه آتقی
مجیدقناد متولد1333خرمشهر-از سال55وارد برنامه های صداو سیمای ابادن شد-بعدهابه اصفهان و خرم اباد رفت و از سال62بعنوان مجری برنامه کودک شبکه دو مشغولبه اجرا شد مسابقه کوچیک-فتیله جمعه تعطیله-چرخونک -گل و گلدون .... ازبرنامه های اجرا شده او میباشد