یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

مجری قدیمی مسابقات

رضا معینی زنده یاد رضا معینی یکی از مجریان قدیمی بودند نام ها و نشانه از برنامه های ایشان بود. رضا معینی زنده یاد رضا معینی نام ها و نشانه ها محصول سال 1367 و اجرای زنده یاد رضا معینی
ادامه مطلب ...