یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

محله شهر نو

قلعه شهر نو "شهرنو"، "قلعه شهرنو"، "قلعه زاهدی"، "قلعه"، "قلعه خاموشان"، محلهٔ جمشید، محلهٔ قجرها و گمرک محله ای در تهران قدیم-در این محله تعداد زیادی روسپی خانه و میخانه قرار داشت. که خیابان های مهمی به آن منتهی می شدند نظیر :خیابان حاج…
ادامه مطلب ...