بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید
مرور برچسب

محمدرضا پهلوی

اسکناس های قدیمی دوره پهلوی

اسکناسهای 1323 اسکناس پنج ریالی دوره پهلوی تصویری از پشت و روی اسکناس 5 ریالی در دوره پهلوی در روی این اسکناس تصویر محمدرضا شاه پهلوی و در پشت این اسکناس تصویر آرامگاه دانیال نبی که در شوش قرار دارد نقش بسته است. اسکناس 5 ریالی

افتتاح سد اندیمشک 1341 با حضور محمدرضا شاه پهلوی

افتتاح سد اندیمشک 1341 با حضور محمدرضا شاه پهلوی , ایران قدیم , ایران قدیم فیلم , ایران قدیم به روایت تصویر , ایران قدیم , ایران قدیم+ , ایرانی قدیمی , ایرانی قدیم , ایرانی قدیمی , قدیمیهای ایران , , old iran , old