یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

نام و نام خانوادگی در ایران

نام خانوادگی که از پدر یا اجداد به فرزندان به ارث می رسد در ایران از سالهای انقلاب مشروطه بوجود امد-بعد از پایان جنگ اول جهانی بعد از شروع بکار اداره سجل احوال تهران و بعد ها در دوره رضا شاه طرحی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که در ان استفاده از القاب منسوخ و بجای ان استفاده از…
ادامه مطلب ...