مرور برچسب

نوستالژی حمام

حمام قدیمها

حمام قدیمها - شاید خیلی از شما بچه ها تجربه یکبار هم که شده حمام در تشت رو داشته باشید. زمانی که شاید- شاید برخی از منازل در گذشته ها حمام نداشتند. حمام داخل تشت برخی از افراد به حمام نمره یا همان عمومی محل می رفتند و با هم در یک