یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60
مرور برچسب

نوع زلزله سرپل ذهاب

نوع زمین ازگله نوع زمین ازگله-مدل سازی اولیه لغزش دلالت بر حرکت لغزش از شمال به سمت جنوب، یعنی از محل کانون به سمت شهر سر پل ذهاب دارد. این الگوی لغزش با خرابی زیاد مشاهده ای در شهرستان سرپل ذهاب همخوانی دارد. در بین نواحی لرزه خیز فالت ایران،  کمربند چین-گسل زاگرس بعنوان قسمتی از کمربند
ادامه مطلب ...