بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید
مرور برچسب

هایده

فیلم عروس دجله

نام فیلمعروس دجلهکارگرداننصرت‌الله محتشمنویسندهمحمد شب پرهسال ساخت1333بازیگرانژاله علوهایدهمورینرضا رخشانیمنصور متیناکبر خواجویاحمد قدکچیانعباس مصدقامیر شروانحسین محسنیمانیرحیم روشنیانهوشنگ دیبائیانمدت زمان90