مرور برچسب

وسیله دهه 60نوستالژی دهه 60

نوستالژی توپ بادکنکی

توپ بادکنکی خوب با هر چیزی میشد بازی کرد زیاد مهم نبود بچه همسایه چی داشتا اینم بگممم برای نسل جدیدی که شاید این مطلب رو بخونه ما هم آدم بودیم ما هم بچگی کردیم ما هم خیلی چیزارو دوست داشتیم اما یه فرقی با نسل جدید داشتیم و اون این بود که قانع بودیم و نمیخواستیم پدر مادرمونو زیاد آزار بدیم و با کم و زیادش میساختیمبادکنک می اوریم مخصوصا همون بادکنک شانسی هایی که اکثرا سوراخ بودن و از همون اول سرمونو کلاه گذاشته بودن چرا که شماره اون باد کنک بزرگه رو از لیست…

نقطه بازی- بازیهای قدیمی بچه های دیروز -بچه های پریروز

رده:بازیهای قدیمی==============نقطه بازی یکی از بازیهای ساده بچه های دیروز و پریورز است که هر کجا حتی زمانی که تو مدرسه بیکار بودیم انجام می دادیملوازم زیادیم نمیخواست یه کاغذ و دوخودکار و دوتا ادم که دوس داشتن بازی کنناصول کار به این شکل بود که روی برگه کاغذی رو نقطه نقطه می کردن به شکلی که بشه د رپایان با وصل کردن اونا به مربع رسید بعد نفر اول یه خط می کشید و دوتا نقطه رو به هم وصل می کردبعد به همین شکل ادامه پیدا میکرد بعدش حالا که کاغذ نیمه پر شده بود طرفین باید همدیگه رو به…