مرور برچسب

ci

کارتون قدیمی|بوب و بوبک

رده:کارتونهای خاطره انگیز---------------------------------------------------------------------------بوب و بوبک کارتون قدیمی مربوط به کشور چک با نام اصلی:králíci z kloboukuمحصول 1979 است که مربوط به دو خرگوش بنام بوب و بوک است که در کلاه شعبده بازی زندگی می کنند و در هر قسمت ماجرای جالبی خلق می کنند---------------------------------------------------------------------------کارتون قدیمی کارتونهای خاطره انگیز کارتون بوب و بوبک