بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید
مرور برچسب

linea

کارتون قدیمی|La linea/اقای خط

رده:کارتونهای خاطره انگیز این کارتون دو بعدی محصول 1971 ایتالیا با نام اصلی La lineaاست که در 90 قسمت دو یا سه دقیقه ای تولید و جوایزی هم دریفات کرده شخصیت این کارتون اقای خط است که طرحی دو بعدی بشکل انسان است با دماغ بزرگ…