مرور برچسب

lp

نوستالوژی

رده:نوستالوژیفیلمهای ویدئو سالهای سال سرگرمی خیلی از بچه های دیروز و پریروز بودند با خاطرات خوب و بد-از زمان ممنوع شدن در اوایل انقلاب گرفته که باید مخفیانه استفاده میکردی تا…