مرور برچسب

محمود احمدی‌نژاد

رئیس جمهورهای ایران از ابتدا تابحال

رده:سیاسیون بعد از انقلاب1357-جمهوری اسلامی ایرانلیست رئیس جمهورهای ایران در هفت دولت گذشتهنام و نام خانوادگیتاریخ تولد/مرگسال فعالیتتصویرابوالحسن بنی صدرهمدان1312/01/021358/11/161360/03/31برکناری از سوی مجلسمحمد علی رجایی1312/03/25تهران…