مرور برچسب

sw

تلویزیون و رادیوی قدیمی

خاطرا قدیمیاینم تلویزیون های خاطره انگیز قدیمی که تمام خاطرات شیرین مارو تو اون جعبه جادویی سیاه و سفیدخودشون دارنکنترل نداشت تعداد کانالها محدود بود فیلم و سریالها و کارتونها هفتگی پخش میشد اما بد جور میچسبیدناینم رادیوی قدیمی کوج am sw1 sw2 fmپدره ادمو برای گرفتن بعضی از فرکانسها در می اورد باید میچرخوندیش و اون صداشو گوش میدادی تا میگرفت مثه الان اتوماتیک نبود