مرور برچسب

wek

کارتون قدیمی|کارتون قشنگ مداد جادو

کارتون مداد جادو محصول کشور لهستان درسال 1964با نام اصلی: Zaczarowany ołówekتولید شد داستان ان مربوط به پسر بچه ای بود که دیلوگ نداشت و به کمکه مداد جادویی که کوتوله ای به او میداد نقاشی هایی را در مواقع احتیاج می کشید که به اشیاع واقعی تبدیل میشدهمراه این پسر هم سگی بود