مرور برچسب

zu

کارتون قدیمی| فوتبالیستها

نام :فوتبالیستهانام انگلیسی:Ganbare, Kikkāzuنام ژاپنی:がんばれ!キッカーズمحصول:ژاپنابتدا در سالهای1985-1989 بصورت داستان تصویری در ژاپن ساخته شده است و انیمیشن این داستان از این مجله گرفته شده است در ژاپن استقباله خوبی از این کارتون نشده استاین کارتون که در بسیاری از کشورهای جهان پخش شده است در دو سری پخش شدمربوط به پسرای زاپنی است که با شروع فوتبال در محلات و تشکیل باشگاهها و تیمهای کوچوک به بازی با هم می پردازند این کارتون هر دو سری جمعه ها بصورت هفته ای پخش می شدشخصیت اصلی این انیمیشن سوباسا است(تیم شاهین)…