کارتون تائو تائو

0
کارتون تائو تائو
تائو تائو

بچه های دیروز کارتون قدیمی شبکه دو سیما که مربوط به خرسهای پاندا و مادرشان بود را خاطرتان هست؟

یادتان هست در هر قسمت داستانی گفته می شد که در نهایت به یک پند آموزنده ختم می شد؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.