یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

کارتون تائو تائو

کارتون تائو تائو
تائو تائو

بچه های دیروز کارتون قدیمی شبکه دو سیما که مربوط به خرسهای پاندا و مادرشان بود را خاطرتان هست؟

یادتان هست در هر قسمت داستانی گفته می شد که در نهایت به یک پند آموزنده ختم می شد؟

ارسال یک پاسخ