بازار تهران قدیم

0

در این صفحه تصاویری از بازار تهران قدیم را مشاهده می فرمایید.

تصویری از بازار # حدود سال 1333 شمسی

تهران قدیم سال 1333 بازار قدیم تهران
بازار تهران قدیم در سال 1333

بازار تهران قدیم در حدود سال 1304 خورشیدی نمایی از ورودی

بازار تهران قدیم حدود سال 1304
بازار تهران قدیم 1304

ورودی بازار تهران قدیم  حدود سال 1305  خورشیدی

بازار تهران قدیم
ورودی بازار تهران قدیم حدود سال 1305

بازار تهران حدود سال 1352 خورشیدی

بازار تهران قدیم سال 1352
بازار تهران سال 1352

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.