کادر پزشکی زمان قاجار

پزشکان و پرستاران در زمان قاجار
کادر پزشکی زمان

در دوران سلطنت ناصر الدین شاه، علم، تکنولوژی و روش های غربی به ایران معرفی شد و مدرنیزاسیون کشور آغاز شد.

ناصر الدین شاه سعی کرد از بی اعتمادی متقابل میان بریتانیا و روسیه به منظور حفظ استقلال ایران استفاده کند.

اما دخالت خارجی و محاصره ارضی تحت حکومت او افزایش یافت.

در تصویر بالا بیمارستان قدیمی زمان قاجار و حاکمیت ناصرالدین شاه را مشاهده می فرمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.