مرور رده

سریال و مجموعه های تلویزیونی قدیمی دهه70

سریال و مجموعه های تلویزیونی قدیمی دهه70 در این دسته بندی از وبسایت بچه های دیروز قرار می گیرد و به مرور زمان اطلاعات کامل می شود.

پدر سالار نمونه دوبله

پدرسالار نمونه دوبله پدر سالار نمونه دوبله نمونه دوبله سریال پدرسالار با صدای زنده یاد احمد رسول زاده به جای زنده یاد محمدعلی کشاورز و زنده یاد مهدی آرین نژاد به جای زنده