بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

با فکر و با دست

0

با فکر و با دست این برنامه در سال 1362 یک روز در  میان در کنار برنامه بیکار نمیتوان نشستن ضبط و پخش  می شد.

در این برنامه از نوجوانان خلاق  و کارآفرین  دعوت می شد کارهایشان را  به مخاطبین توضیح و آموزش دهند و آنهایی  که امکان شرکت در این مسابقه را نداشتند.

نمونه کارهایشان را از طریق پست ارسال می کردند. و در برنامه با نام خودشان در مورد کار ارایه شده  توضیح داده میشد.

که این حرکت باعث تشویق و ایجاد انگیزه در نوجوانان می شد. در این برنامه خانم شفایی بعنوان مجری – محقق و نویسنده فعالیت داشتند.

ارسال یک پاسخ