یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

اسکناسهای قدیمی دوره پهلوی(رضا شاه-محمدرضا شاه پهلوی)

اسکناسهای قدیمی دوره پهلوی

برگرفته شده از ویکی پدیای  فارسی

مجموعه ای از اسکناسها که برای بسیاری از مردم خاطرات زیادی دارند که گاهی تلخ و گاه شیرینند


اسکناس 10ریالی دوره رضاه شاه-اسکناسهای قدیمی دوره پهلوی(رضا شاه-محمدرضا شاه پهلوی)

اسکناس 10ریالی


اسکناس ده ریالی دوره پهلوی

اسکناسهای قدیمی دوره پهلوی(رضا شاه-محمدرضا شاه پهلوی)


اسکناس 100ریالی منتشر شده در سال 2535بمناسبت پنجاهمین سالگرد سلسه پهلوی

اسکناس 100ریالی منتشر شده در سال 2535بمناسبت پنجاهمین سالگرد سلسه پهلوی

اسکناس 100ریالی منتشر شده در سال 2535بمناسبت پنجاهمین سالگرد سلسه پهلوی

اسکناس 100ریالی منتشر شده در سال 2535بمناسبت پنجاهمین سالگرد سلسه پهلوی


اسکناس 500ریالی دوره پهلوی-معادل 5پهلوی

5پهلوی قدیمی-اسکناس قدیمی دوره پهلوی


اسکناس100ریالی دوره پهلوی-رضا شاه پهلوی-اسکناس قدیمی

اسکناس100ریالی دوره پهلوی-رضا شاه پهلوی-اسکناس قدیمی


اسکناس قدیمی دوره پهلوی10ریالی با عکس ارامگاه ابن سینا

اسکناس قدیمی دوره پهلوی10ریالی با عکس ارامگاه ابن سینا

اسکناس قدیمی دوره پهلوی10ریالی با عکس ارامگاه ابن سینا

اسکناس قدیمی دوره پهلوی10ریالی با عکس ارامگاه ابن سینا


اسکناس 10ریالی دوره پهلوی

اسکناس10ریالی


اسکناس قدیمی ده ریالی سال1337 محمدرضا شاه پهلوی

اسکناس قدیمی ده ریالی سال1337 محمدرضا شاه پهلوی


اسکناس10ریالی  منتشر شده سال1333محمدرضا شاه پهلوی

اسکناس10ریالی  منتشر شده سال1333محمدرضا شاه پهلوی


اسکناس10ریالی قدیمی منتشر شده در سال1330محمدرضا پهلوی

http://s1.picofile.com/file/8100471626/10_RIAL_OBV_KE.jpg


اسکناس5ریالی منتشر شده در دوره پهلوی

اسکناس5ریالی منتشر شده در دوره پهلوی


اسکناس5ریالی منتشر شده در زمان رضا شاه پهلوی

اسکناس5ریالی منتشر شده در زمان رضا شاه پهلوی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید …]

ارسال یک پاسخ