یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

افشین زی نوری

افشین زینوری

افشین زینوری دوبلور و مجری گروه کودک شبکه دو از سال 72 تا سال 76 رو بر عهده داشتند از جمله فعالیت های اجرای ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مجری برنامه کودک شبکه دوم سیما
  • مسابقه  گوی و میدان
  • مسابقه جادوی صدا
  • پل
  • صبح تهران
مجری قدیمی افشین زینوری
افشین زینوری

افشین زینوری(ذینوری) متولد1355تهران-مجری برنامه کودک-1372-1376شبکه

ارسال یک پاسخ