یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

الهام صالحی

الهام صالحی

خانم الهام صالحی گوینده بخش خبر اول سیما در دهه60/70بودندخانم الهام صالحی گوینده قدیمی خبر شبکه یک سیما

مریم صالحی مجری قدیمی
الهام صالحی

مجری قدیمی اخبار شبکه یک سیما خانم الهام صالحی

ارسال یک پاسخ