یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

امیر عباس هویدا

امیر عباس هویدا   نخست وزیر دوره پهلوی دوم  -محمدرضا شاه پهلوی که سیزده سال  پست نخست وزیری ایران را بر عهده داشت. او بعد از انقلاب دستگیر شد و با حکم صادق خلخالی حاکم شرع  تیرباران شد.

امیر عباس هویدا-سیاستمدار قبل انقلاب

امیر عباس هویدا-سیاستمدار قبل انقلاب

امیر عباس هویدا-سیاستمدار قبل انقلاب

امیر عباس هویدا-سیاستمدار قبل انقلاب

ارسال یک پاسخ